JARNÍ PRÁZDNINY

Cvrčci a Broučci byli o jarních prázdninach spojeny. Pokračovali v tématu O pohádkách. četli si pohádky, vyráběli pejska a kočičku, cvičli, hráli divadlo, zpívali a hráli na drumbeny, stavěli si pohádková obydlí, poznávali pohádky podle obrázků, prohlíželi si pohádkové knihy.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

Předškoláci se seznamovali s pravidly bezpečnosti na ulici a v provozu.

BROUČCI - CO DĚLÁME CELÝ DEN

Broučci si povídali o tom, co můžou dělat celý den, o jednotlivých částech dne, o rozdílech mezi dnem a nocí. Společně skládali děj obrázku, zopakovali si básničku "Březen", předškoláci se středňáky kreslili tuží "Co děláme celý den". Děti si také zacvičily se židličkami, nechyběla oblíbená hra "židličkovaná", ale i s padákem. Dále si také procvičily grafomotoriku, zopakovaly si naučené písničky, či hádaly hudební hádanky.

CO DĚLAJÍ CVRČCI CELÝ DEN

Cvrčci si začali povídat o tom co dělají celý den, poznávali denní doby,  vyrobili si sluníčka a zacvičili si s nima , zazpívali si, flétničkovali, vyráběli hodiny, pozorovali jarní květiny na záhoncích, procvičili si grafomotoriku.

BROUČCI VE DRUHÉM TÝDNU

Ve druhém březnovém týdnu u Broučků pokračovali v povídání a poznávání denních dob. Vyzkoušeli si pokus s lampičkou a globusem - proč je u nás den nebo noc? Poznávali rozdíly mezi dnem a nocí - co děláme, co můžeme vidět, prožít, co dělá příroda apod. Malé děti si noc a den namalovaly, starší děti kreslily co patří do noci a naopak, co do dne. Nechyběl nácvik nové písničky a tanečku, v pohybových činnostech si děti vyzkoušely skok na švédskou bednu a přeskok přes kozu, přeskoky přes překážky i relaxační cvičení, zahrály si hru "Na kočku a myš". Společně s dětmi jsme si zopakovali i "anglickou" rozcvičku s písničkou a nově se děti naučily některé anglické pozdravy. Starší děti skládaly dějovou linku, podle které potom příběh vyprávěly. Samozřejmě si děti užívaly i pobyt venku - např. na hřišti.

CVRČCI VE DRUHÉM TÝDNU

 

Cvrčci pokračovali v povídání o denních dobách, čase, poznávali číslice, počítali do 12 , předškoláci hledali hlásku na začátku slova, maláci procvičovali barvy a počítání do 5, všichni si zatancovali tanečky a zazpívali písničky, malovali na volné téma "Co dělám ve dne, v noci.". Maláci vybarvovali měsíc. Seznámili se s novými anglickými názvy, zasadili kytičky, zacvičili si s padákem, plazili se po žíněnce a učili se kotoul, procvičili si grafomotoriku.

PROJEKT ZUBY 1. ČÁST

 

Předškoláci a středňáci z obou tříd se seznámili s tím, jak vypadají zuby, kartáček, poznávali zdravé a nezdravé potraviny a zkoušeli si jak se kartáčkem správně "jezdí" po zubech a jak se drží. Na závěr si  vybarvili obrázek.

JARO U BROUČKŮ

Broučci si v prvním týdnu povídali o znacích a tradicích jara a o jarních kytičkách. Předškoláci se středňáky si v průběhu týdne vyrobili "kočičky" z vaty, malé děti zas tulipánky otiskem vidličky. Naučili se básničku "Vítáme jaro", písničku "Na jaře". Nechyběly pracovní listy s tématikou jara,grafomotorika nebo pozorování jarní přírody při pobytu venku. Děti si také zacvičily s kytičkou, vyrobily Moranu a společně tak se Cvrčky vynesli zimu pryč, tím že Moranu vhodili do místního potoka za doprovdu básničky "Zimo, zimo táhni pryč".

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Cvrčci se zaměřili na přicházející jaro. Poznávali květiny, zasadili semínka, zacvičili si, naučili se básničku na vynášení Moreny, zazpívali si o jaru, cvičili s kytičkami, na vycházce sbírali luční květiny, lepili si je a hledali je v " chytré " knížce, na zahradě ochutnali pažitku, předškoláci poznávali čísla, všichni si procvičili grafomotoriku, větší děti skládali a lepili sněženky do vázy a malé děti otiskovaly houbičky s barvou na deštníky.

PLAVÁNÍ 21.3.

POSLEDNÍ BRUSLENÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Naposledy si zabruslit a ukázat co umí na bruslích byla skupina dětí ve středu 22.3.

TENIS

 

MORENA

Děti z celé školky společně  vynášely Morenu , vyháněly zimu a přivolaly jaro.

BROUČCI V POSLEDNÍM TÝDNU

V posledním týdnu se u Broučků opět věnovali především jaru a povídání o něm - o počasí, změnách v přírodě a květinách. Starší děti si postupně celý týden "vyráběly" pomocí vymývací techniky jarní louku, do které si v závěru týdne umístily svého poskládaného motýlka. Malé děti si vytvořily zahrádku s tulipány pomocí otisků dlaní a prstů a každý si i svoji kytičku "zalil" (uvolnění ruky). V tomto týdnu jsme si zahráli hry s míči, nechybělo cvičení s kytkou a na nářadí děti cvičily v družstvech. Zopakovali jsme si některé jarní tanečky a začali se učit nový taneček "Pletkla jsem...", zopakovali si písničky. Na magicboxu si děti vyzkoušely pojmy před, za, početní představy, řazení, sluchové vnímání - počet slabik, začáteční písmena apod. V hrátkách s angličtinou jsme si zopakovali pojmy - počasí, částí těla, některé pokyny a nové pojmy květina a strom. V dalším týdnu si připojíme opakování barev. Nechyběly činnosti pěstitelské. Děti si zasadily podle stolečků fazole, které v následujících týdnech budou pozorovat a změny zaznamenávat. Nechyběl ani výsev semínek bylinek.

CVRČCI VE ČTVRTÉM TÝDNU

Cvrčci pokračovali v poznávání jarních rostlin, hledali správný počet květů a poznávali čísla. Starší děti dopočítavali berušce tečky, vybarvovali obrázek barvami podle počtu teček, maláci vybarvovali omalovánku jako ve skutečnosti. Prstovými barvami a otiskováním prstů malovaly děti rozkvetlou větvičku, malé děti malovaly jednu společnou kytičku a květ vytvořily otiskováním nabarvené dlaně. Začali jsme si barvit zajíčky na velikonoce - příprava na další týden. Zacvičili jsme si na overbalech, učili se jarní písničky, procvičili si angličtinu na obrázcích a znázorňovali pokyny ( sednout si, stát, jít ). Popřáli jsme k narozeninám.

ZUBY 2. ČÁST

Děti se učily správnou techniku čištění, poznávaly kartáčky, prohlédly si druhy zubů, třídily sladkosti a ostatní potraviny, vybarvily si pracovní list.

POSLEDNÍ SOLNÁ JESKYNĚ