MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Děti si užili soutěže, dostaly sladkou odměnu, pexeso, na parkovišti si prohlédly tahač s podválem.

PŘEDŠKOLÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 

PŘEDŠKOLNÍ MATURITY

Ve středu 7.6. proběhly ve školce během dopoledne nejdříve písemné maturity a po nich následovaly maturity ústní. Všechny děti uspěly.

BROUČCI NA ZAČÁTKU ČERVNA

Začátkem týdne jsme si zahráli a zopakovali vše, co známe o Indiánech - starší děti dodělaly svojí vesnici, kterou začaly vyrábět v době odpočinku malých dětí v minulém týdnu. Malé děti si "vyrobily" svoje Indiány s pomocí dlaní a prstových barev. Ve druhé polovině týdne jsme si povídali o původních obyvatelích Afriky, Evropy, Austrálie nebo o obyvatelích, kteří žijí v ledových krajích. Nechybělo přiřazování, práce s knihou a textem, programování s Bee Booty, grafomotorika, opakování písniček a tanečků. Předškoláci se připravovali na úterní Zahradní slavnost - nacvičovali vystoupení.

CVRČCI V PRVNÍM TÝDNU

Cvrčci pokračovali v tématu o světě, poznávali světadíly a národnosti, kreslili a vybarvovali je ,určovali jak k sobě patří, stavěli ohniště, "jezdili" po světě, hledali cestu v bludišti, zpívali, předškoláci navštívili dopravní hřiště, zkoušeli tanečky,popřáli k narozeninám,učili se programovat cestu pro "včelky", hráli si na zahradě.

SBĚR PET LAHVÍ

Vyhodnotili jsme 2. pololetí ve sběru PET lahví. Všem moc děkujeme za účast.

LÍSKULKA A KVĚTINOVÁ VÍLA

V pondělí 12. června navštívily naši zahradu Květinová víla s Lískulkou, které dětem přinesly květiny. Květiny si pak děti společně s pani učitelkami zasázely do záhonů.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáky a nové předškoláky.

TURNAJ ŠKOLEK V HOKEJBALU

Dopoledne 14.6. se skupina dětí z naší školky účastnila turnaje v hokejbale mezi školkami.

BROUČCI V DRUHÉM TÝDNU

Broučkové si v závěru tématu zopakovali informace o světě, které v průběhu tří týdnů získali. Na zahradě pomáhali s přípravami na Zahradní slavnost, nechybělo zpívání, cvičení s oblíbenou překážkovou dráhou či pracovní listy.

CVRČCI VE DRUHÉM TÝDNU

Cvrčci poračovali v tématu o světě, připravovali se na Zahradní slavnost, tancovali a zpívali, procvičili si grafomotoriku, ve středu nás navštívila Lískulka s kytičkovou vílou a donesly nám další květiny, sázeli jsme, popřáli k narozeninám, v závěru týdne odjely přihlášené děti na Pidimidi farmu, kde i spaly a ve školce jsme se začali připravovat na malování.

VÝLET ZA MECHULKOU NA FARMU PIDI MIDI

Skupina dětí odjela ve čtvrtek 15.6. do Vaňova a pěšky se vydala k vodopádu, kde na ně čekala bludička Mechulka. Mechulka dětem vyprávěla o rostlinách, které v okolí rostou a požádala je o pomoc, při jejím vysvobození ze zakletí. Po vydatné svačině u vodopádu se všichni společně vydali na cestu na farmu. Po cestě děti překonávaly překážky, pozorovaly a poznávaly stromy, rostliny i živočichy. Po příchodu na farmičku se děti ubytovaly v týpí, pohrály si se zvířátky a pak na ně čekal oběd. Po obědě si odpočinuly a po svačině je čekala muzikoterapie v jurtě. Odpoledne se vydaly na procházku do okolí a úkolem dětí bylo sbírat cestou květiny a rostliny, které po příchodu na farmu použily při výtvarných činnostech. Pak si děti pohrály se zvířátky, na průlezce a trampolíně, kluci si hráli s míčem. Následovala příprava večeře a tanec. K večeři byla bramboračka, kterou si děti samy připravily a uvařila se v kotlíku nad ohněm a buřtíky. Po večeři čekala na děti pohádka a sprchování. Po setmění se všechny děti vydaly podle světýlek ke starému stromu vysvobodit Mechulku. Cestu jim skřížila čarodějnice, ale Mechulku se jim podařilo vysvobodit vymyšlenou básničkou. Pak už děti čekaly spacáky a spánek. Většina dětí usnula dřív, než Sašenka dovyprávěla pohádku. Ráno na děti čekala dobrá snídaně, hygiena a vysvobozená víla Mechulka. Společně si děti vílu vytvořily i na papíře, a pak jsme se prošli po okolí a děti si zajezdily na koníkovi. Po svačině už nás čekala jen cesta zpět do školky.

PŘEDŠKOLÁCI V ČESKÉM ROZHLASU

Ve středu 21.6. byli předškoláci na exkurzi v Českém rozhlase Sever, kde se zúčastnili dopoledního vysílání, prohlédli si budovu, nahráli písničku a seznámili se s prací redaktorů apod.

BROUČCI VE TŘETÍM TÝDNU

U Broučků se malovala třída, a tak pondělí byli na návštěvě u Cvrčků a především na zahradě školky. Od úterý se již vrátili do své třídy, kde si zopakovali vše co si pamatovali o kontinentech a lidech, kteří tam žijí a začali si povídat o zvířatech, která na jednotlivých kontinentech žijí a proč. Vzhledem k teplému počasí jsme si zacvičili na zahradě školky, v týdnu nechyběly činnosti hudební - naučili jsme se novou písničku Pět minut v Africe, hudebně pohybové a tvořivé. V závěru týdne si děti zhodnotily svoje pokroky a vše co už umí.

POSLEDNÍ TENIS 22.6.

BROUČCI V POSLEDNÍM ČERVNOVÉM TÝDNU

Broučkové v posledním červnovém týdnu navštívili zoologickou zahradu v Ústí nad Labem, kde viděli spoustu exotických zvířat, žirafy, nosorožce, velbloudy, opice, zebry a také navštívili např. pavilon slonů nebo šelem. O tom co se jim na návštěvě ZOO líbilo si povídali následující den. Výtvarně zpracovali "Zvířátka ze ZOO" - otisk dlaně a dokreslování prstovou barvou a tuší. Nechyběli pracovní listy či grafomotorická cvičení.