PRVNÍ VELIKONOČNÍ TÝDEN U BROUČKŮ

V prvním velikonočním týdnu si děti povídaly o tradicích Velikonoc. Velké děti si zopakovaly a malé děti naučily velikonoční koledy, zahrály si pohybové hry - Mám vajíčko mám, Černá slepička nebo je čekala honička s vajíčkem s velikonočním cvičením. Předškoláci a středňáci si zkusili rytí do tuše - kraslice, všechny děti si vyrobily velikonoční zápich a to kraslici a v průběhu odpoledních činností si děti vyrobily zajíce. Nechyběla grafomotorika a v závěru týdne jsme společně oslavili narozeniny.

CVRČCI V PRVNÍM TÝDNU

Cvrčci si začali povídat o Velikonocích, jaru, zvycích a tradicích. Ozdobili si strom před školkou, zasadili si semínka, pozorovali klíčení a růst, vyrobili si slepičku, zajíčky a zápichy do květináčků. Malovali "kouzelnou" kuličkou , zacvičili si s vajíčkem, počítali je a třídili, začali se učit nové písničky a básničky, popřáli k narozeninám, zahráli si na slepičku.

DIVADLO V MŠ

DEN PLNÝ HOKEJBALU

Předškoláci a zájemci z řad středňáků si byly  v pondělí 10.4. na hokejbalovém hřišti Domu dětí a mládeže vyzkoušt "zahrát hokejbal". Nechyběl "pořádný" trénink včetně střelby na brankaře a vlastní hra. Nejlepší sportovci za školky se potom v květnu zúčastní turnaje mezi školkami.

BROUČCI PŘED VELIKONOCEMI

Druhý dubnový týden byl ve znamení Velikonoc. U Broučků si povídali o Pašijovém týdnu - přiblížili si některé zvyky, které se v tomto týdnu dodržovali. Starší děti si vyrobily zajíčka, menší děti kuřátko. Při hrách s vajíčky si u Broučků zopakovali barvy a počítání v angličtině, ale menší děti v češtině. nechybělo přiřazování, třídění nebo porovnávání. Při hrách na Magicboxu si děti vyzkoušely nejen počty, ale i sluchovou analýzu, hlásky a především postřeh. Po celý týden jsme společně pozorovali růst našich fazolí, al i bylinek. V závěru týdne jsme si fazolky zasadili do květináče. Nechyběly hudební, výtvarné a pohybové činnosti s námětem Velikonoc.

CVRČCI A VELIKONOCE

Cvrčci pokračovali v barvení vajíček a zajíčků,lepili kohoutky, sázeli osení, povídali si  o velikonočních  zvycích, pojmenovali si jednotlivé dny,zatancovali si tanečky, zacvičili s vajíčky, učili se podávat míče, procvičili si grafomotoriku, učili se anglicky zvířátka a zahráli si na ně, stavěli si domečky, hráli si na zahradě a pozorovali rostliny jak rostou, učili se básničky na hodování, přinesli si pomlázky a vyšupali holčičky malé i velké.Předškoláci , kteří kreslili obrázky,za své výkresy do soutěže "O hasičském sloníkovi" dostali pěknou knihu do naší MŠ a poděkování za účast.

BROUČCI S FERDOU NA DVOŘE

Broučkové si povídali o domácích a hospodářských zvířatech, jejich názvech a o názvech jejich mláďat. Společně si vyrobili "kurník" - předškoláci vyrobili z barevného papíru slepičky, středňáci s malými dětmi klubající se kuřátka, v odpolední činnosti si předškoláci vyrobili kačenky. Na DEN ZEMĚ si děti zkusili třídit odpad. Nechyběla grafomotorika, pracovní listy.

ZUBY 3. ČÁST

Děti se seznámily s druhy zubů, učily se je správně čistit na maketě i opravdově, třídily zdravé potaviny, lepily "zoubky" na obrázek, dostaly pracovní listy na dopracování.

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Cvrčci si začali povídat o hospodářských zvířatech, procvičili si grafomotoriku, kreslili mandaly podle vlastní fantazie - barvy kolem nás, připravovali pomůcky na pokusy na Den Země, zacvičili si, zazpívali, starší děti se zúčastnily další části Zuby - viz. foto, trhali papír a lepili kytičky, fotografovali se na tablo a společné foto.

DEN ZEMĚ

 

Děkujeme všem rodičům a dětem za vydatnou pomoc při úklidu naší zahrady,vybudování dalších záhonků na sázení, úklidu domečku pro děti, zasazení stromku, odvoz veškerého odpadu, za plnění úkolů, pokusů, zakopání odpadků na další pozorování. Moc jsme si to všichni užili a děti dostaly "zlatý" poklad za odmněnu. 

BROUČCI V POSLEDNÍM TÝDNU

V posledním týdnu jsme pokračovali u Broučků v poznávání domácích a hospodářských zvířat. Součástí byla návštěva farmičky Pidi Midi, kde si děti zvířátka mohly osahat, pochovat, podívaly se, kde a jak žijí, dozvěděly se co jedí, měly možnost vidět a pochovat si mláďata ovcí nebo prasátka. Na závěr se svezly všechny děti na koníkovi. V týdnu ve školce nechyběly pracovní, hudební a pohybové činnosti, hrátky s angličtinou, předmatematické a předčtenářské činnosti na Magicboxu, programování si děti vyzkoušely při činnostech s Bee boot. Vše s tématem domácích zvířat. V týdnu jsme společně oslavili i narozeniny.

CVRČCI V POSLEDNÍM TÝDNU

 

Cvrčci pokračovali v povídání o domácích a hospodářských zvířatech, jejich užitku, mláďatech, vyráběli zvířátka, procvičili si grafomotoriku, anglické názvy zvířat, zatancovali si a zazpívali, vařili pampeliškový med, navštívili PIDIMIDI farmu, povídali si o nadcházejících svátcích a vyrobili si čarodějnici, předškoláci hledali chyby v obrázku, středňáci správný stín zvířátka a maláci vybarvovali květiny podle skutečnosti.