BROUČCI A MLÁĎATA

První dubnový týden se Broučci věnovaly povídání, hrám, vyrábění, třídění, poznávání a zpívání se zvířecí tématikou. Příroda po zimě opět probouzí a s ní se rodí nový život. Také jsme společně oslavili narozeniny a zvelebovali školní zahradu, kde jsme pomohli s realizací jezírka.

CVRČCI - FERDA A MLÁĎATA

Cvrčkové první dubnový týden zahájili povídáním o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Poznávali je na obrázku, poznávali jejich mláďata a vyrobili prasátka. Malé děti v rámci grafomotoriky kroužili a dělali ovečkám vlnu, procvičovali jemnou motoriku.

PUTOVÁNÍ CVRČKŮ ZA LESNÍ STUDÁNKOU A POHÁDKOVÝM LESEM

Starší děti ze třídy Cvrčků ve středu 11. dubna putovaly za lesní studánkou a pohádkovými bytostmi do lesa ve Vaňově.

BROUČCI VE DRUHÉM TÝDNU

Ve druhém týdnu jsme si nejen opakovali co víme o zvířátkách, ale nechyběla flétnička a poznávali jsme druhou studánku víly Rozárky - tentokrát studánku živé vody. 

CVRČCI V DRUHÉM DUBNOVÉM TÝDNU

Cvrčkové v druhém dubnovém týdnu navázali na povídání o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Poznávali zvířátka podle zvuků, které vydávají a vyhledávali je na obrázcích. Vyrobili si kravičku (otisky dlaní), procvičovali grafomotoriku (tečkování) motivovanou kuřátkem, středňáci dokreslovali v rámci grafomotoriky dolní oblouk. Děti zpívaly za doprovodu klavíru a dřívek jarní písničky, zasely do záhonů na zahradě semínka kukuřice, slunečnice, mrkvičky, hrášku, petrželky a ředkviček.

VÝLET - FARMA DLOUHÁ LOUKA

Dne 18. dubna navštívily děti farmu Dlouhá louka.

BROUČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Ve třetím týdnu jsme se začali věnovat tématu pohádek - děti si vyzkoušely zahrát pohádku, ale i pohybově pohádku ztvárnit podle hudby, sestavit děj pohádky, apod. Pro rodiče si začaly připravovat vystoupení Z pohádky do pohádky - písničky, dramatizace. V tomto týdnu jsme také pokračovali v poznávání studánky živé vody - jak pijí rostliny, význam vody pro život. K tomu se váže i zasazení našich naklíčených semínek.

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Cvrčci pokračovali v povídání o hospodářských zvířatech, jejich mláďatech a užitku.

GENERÁLKA NA BESÍDKU "Z POHÁDKY DO POHÁDKY".

BESÍDKA U CVRČKŮ

Ve středu 25. dubna proběhla na třídě Cvrčků besídka.

ČARODĚJNICE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Dne 25. dubna proběhla na školní zahradě akce s rodiči k pálení čarodějnic se soutěžemi a opekáním buřtíků.

BROUČCI POSLEDNÍ DUBNOVÝ TÝDEN

U Broučků se v posledním týdnu věnovali přípravě na pohádkovou besídku, ale povídali si i o neživé přírodě, v závěru týdne o třídění odpadů a začali si povídat o třetí Rozárčině studánce - Lesní studánce. Lesní studánku navštívili v pátek společně s poádkovými postavami ve Vaňově.

Cvrčci v posledním dubnovém týdnu 

Cvrčky v posledním dubnovém týdnu čekala čarovná jeskyně - povídání o čarodějnicích, o neživé přírodě. Zkoumaly nálezy z neživé přírody (hlína, písek, uhlí, kameny), kreslily kouskem uhlí obrázky, procvičovaly grafomotoriku (let čarodějnice na koštěti), venku sázely vodní rostliny kolem jezírka, sbíraly kameny kolem skály, vyrobily si z barevného papíru čarodějku.