BROUČCI - PŘIJELA K NÁM POUŤ

Broučkové si v prvním květnovém týdnu povídali o květinách, o jejich částech, o tom co všechno je zapotřeba udělat k tomu, aby nám vyrostla květina - časová osa, dále pak zhlédli pohádku o Křemílkovi a Vochomůrkovi, jak zasadili semínko. Předškoláci a středňáci vyráběli květinu (zápich) z barevného papíru, malé děti otiskávaly dno PETlahve (květina) a domalovávaly stonek a listy prstovými barvami a v průběhu odpoledních činností "malbou na sklo" zdobily děti vázičku. Dále si pak vyrobili Broučci kytičky z krepového papíru a z kartonu od vajíček, nechybělo společné zpívání u klavíru, nácvik tanečků, pracovní listy a grafomotorika.

CVRČCI V PRVNÍM TÝDNU

Cvrčci si povídali o rostlinách, které pěstujeme na zahradě, co potřebujeme k práci na zahradě a péči o rostliny, vyrobili si kvetoucí strom, začali vyrábět dárečky pro maminky a připravovat se na školní pouť - upekli společně s Broučky perníčky. Učili se nové tanečky a písničky, popřáli k narozeninám, vyráběli cedulky na med, otiskovaly listy pampelišek a domalovávali květy, procvičili si grafomotoriku, na zahradě seli semínka zeleniny na záhonky, zacvičili si, předškoláci se seznámili s hasičskou hadicí, proudnicí a rozvaděčem, zkusili si štafetu - vybrané děti se zúčastní  soutěže Plamínek.

ZUBY 4

Děti se seznámily s druhy zubů, jak vzniká kaz, co je plak.  Třídily zdravé a sladké potraviny, učily se správné technice čištění, na pracovním listu vybarvovaly zub , který je zdravý nebo s plakem či kazem .

HASIČSKÁ SOUTĚŽ - PLAMÍNEK

Dne 10. května proběhla na Lidickém náměstí soutěž pro mateřské školy Plamínek, která byla organizována okresním sdružením hasičů pod záštitou dobrovolných hasičů z Božtěšic. Náplní akce bylo několik soutěží, kde mohly děti předvést svůj um a obratnost. Soutěže se zúčastnili dvě družstva naší školky, která se umístila na krásném 6. a 9. místě.

CVRČCI VE DRUHÉM TÝDNU

Cvrčci pokračovali v povídání o pouti, která bude na zahradě, lepili květiny na papírová srdíčka pro maminky k svátku a dodělávali pro ně dárečky. Zazpívali si nové písničky, zatancovali si, osázeli další záhonky na zahradě, učili se anglické názvy rodiny, malé děti třídily pečivo podle druhu do obručí, předškoláci a středňáci počítali koláčky do 10, seznámili se s pojmy méně, více, stejně.  Děti poznávaly hlásku na začátku a konci slova, vymýšlely slova na danou hlásku. Předškoláci trénovali na soutěž Plamínek. Na pracovních listech vybarvovali maminčiny knoflíčky podle počtu dírek.

BROUČCI VE DRUHÉM TÝDNU

Ve druhém týdnu děti dodělávaly dárečky maminkám - vázičky a kytičky, opakovaly písničky a tanečky, naučily se novou básničku a písničku k maminkám. nechyběly hrátky s angličtinou. Když byly velké děti na závodech Plamínek, tak si menší děti zacvičily s overbaly a naučily se hru "Špendlík". Ve čtvrtek proběhla ve školce "Pouť", kterou si v pátek děti zhodnotily a nakreslily. V tomto týdnu proběhla i oslava 4. narozenin.

TENIS

Poprvé 11.5. probíhal trénink venku.

POUŤ VE VINAŘSKÉ

BROUČCI V TŘETÍM TÝDNU

Ve třetím týdnu děti skládaly a lepily nastříhané obrázky květin, které si pak vybarvily. Začaly si připravovat indiánské náhrdelníky z barevného papíru, zacvičily si, zazpívaly si a společně byly odemknout studánku na Střížovickémvrchu.

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Cvrčci pokračovali v povídání o rostlinách, přírodě. Začali si připravovat čelenky a korále na výlet za indiány, na zahradě pokračovali v setí a sázení dalších plodin, zacvičili si venku, učili se novou písničku, šli za skřítky odemykat les a našli poklad, hráli společenské hry a učili se pravidla, starší děti společně s Broučky byli na exkurzi v zubní laboratoři.

ZUBY 5

Cvrčci a Broučci si ráno pověděli o zubech, zkoušeli si vzorky zubů otisknout, čistili si je. Potom se vypravili  do zubní laboratoře ve městě, kde se seznámili s tím, jak se vyrábí zubní náhrady. Cestou domů jsme se byli podívat na naše tablo. Exkurze se nám moc líbila.

VÝLET ZA INDIÁNY DO RŮŽOVÉ

 

ČTVRTÝ TÝDEN U BROUČKŮ

V dalším květnovém týdnu si u Broučků začali povídat o kamarádech, kteří bydlí po celém světě, jsou různých ras i národností. Zopakovali si práci a hledání v mapě, přiřazovali jednotlivé národnosti ke světadílu, skládali i třídili. Potom si začali vyrábět čelenky na úterní výlet, který nás zavedl mezi Indiány. Děti se během týdne naučily Indiánskou písničku i tanec. V závěru týdne si vyrobily totem a společně se zvukem bubnů si u totemu vyzkoušely některé indiánské tance. V tomto týdnu si vyzkoušely děti i práci s hlínou, grafomotorická a pohybová cvičení.

CVRČCI A DĚTI SVĚTA

Cvrčci si začali povídat o světě, národnostech, zvycích, připravili se na výlet za indiány, vyrobili si totem, tancovali, zpívali, skládali obrázky postav růz. národností, stavěli si různá obydlí, popřáli k narozeninám, vyrobili si svoje obličeje, společně s broučky se zúčastnili výletu a keramiky.

BROUČKOVÉ V POSLEDNÍM KVĚTNOVÉM TÝDNU

Broučkové v posledním květnovém týdnu pokračovali v povídání o životě indiánů, zatančili si kolem totemu, postavili společnými silami indiánská týpí,oslavili společně narozeniny, zacvičili si se židličkou a také nechyběla oblíbená hra "židličkovaná". Ke dni dětí děti začaly vyrábět "Děti světa" - obkreslování, stříhání, lepení dle vybrané předlohy (předškoláci, středňáci), " zeměkoule" - malování prstovými barvami (malé děti). Malé děti v rámci grafomotoriky ozdobily čárokováním indiánské týpí. V průběhu odpoledních činností děti vyrobily indiánskou vesnici.

CVRČCI V POSLEDNÍM TÝDNU

Cvrčci pokračovali v povídání o světě, vyrobili si balony na "cestu", zacvičili si, učili se písničky, malovali si kornouty na sladkosti k MDD, užili si oslavy na zahradě, stavěli si týpí,na zahradě sklidili ředkvičky, vytvořili novou skalku pro rostliny a sázeli, popřáli k narozeninám, vyráběli kánoe, procvičili si grafomotoriku.

ZUBY ZÁVĚR.

Děti si zopakovaly správnou techniku čištění zubů, hledaly cestu kartáčku ke kazu v labyrintu, modelovaly zubní náhrady, na závěr obdržely diplomy .