PŘEDŠKOLÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Dne 2. května byli předškoláci na dopravním hřišti v Krásném Březně, kde si v praxi zkusili jízdu na kole.

BROUČCI - Ferda a rodina

První květnový týden trval vlastně jenom tři dny! V pondělí byl nedostatek dětí a v úterý jakýsi svátek práce...nevadí, JEDEME DÁL :) Děti pracovaly převážně se studentkou UJEP, která u nás ve třídě Broučků byla na praxi, vyráběly, cvičily, hrály hry a užívaly si dětské radosti...

CVRČCI V PRVNÍM KVĚTNOVÉM TÝDNU

Cvrčkové v prvním květnovém týdnu pokračovali v povídání o neživé přírodě, povídali si o kamenech, malovali na kameny, hráli na drumbeny, prolezli si opičí dráhu a při pobytu venku pomáhali zalévat záhony na školní zahradě.

HRAD STŘEKOV - PRINC BAJAJA

Ve čtvrtek 10.5. se skupina starších dětí vypravila na hrad Střekov za pohádkovým dobrodružstvím. Shlédly divadelní představení Princ Bajaja, prohlédly si nádvoří hradu a vyzkoušely si starodávná řemesla.

CVRČCI A FERDA A RODINA

Cvrčkové si v tomto týdnu  povídali o rodině, sklízeli na zahradě ředkvičky, vyráběli maminkám ke dni matek kabelky.

PUTOVÁNÍ ZA STUDÁNKOU V BERTINĚ ÚDOLÍ

 

Dne 11. května putovaly děti za studánkou v Bertině údolí.

BROUČCI VE TŘETÍM TÝDNU

U Broučků začali nové téme - tentokrát si začali povídat o povoláních a práci dospělých. V rámci tohoto tématu se vydali předškoláci poznat práci v rozhlase. Mohli si vyzkoušet jak se nahrává, viděli jak se vysílá apod. V rámci projektu o studánkách jsme se dozvěděli a poznávali v čem všem je voda. Děti si vyzkoušely formou pokusů a poznávacích her, kolik je vody v jablku,  v rostlinách, ale i v lidech.

FERDA A RODINA U CVRČKŮ VE TŘETÍM TÝDNU

Cvrčkové ve třetím týdnu pokračovali v povídání o členech rodiny, vyráběli dům pro rodinu (lepení geometrických tvarů a domalovávání), protrhávali a ochutnávali ředkvičky, malovali luční květiny na sklo, malovali na čtvrtku rozkvetlou jabloň a říkali si co je kmen a co je koruna stromu. Zacvičili si s padákem, vyráběli vánek, vítr a vichřici, rytmizovali říkadla. Zazpívali si s flétničkama u klavíru, učili se nový taneček o perníkáři. 

PUTOVÁNÍ ZA VAŇOVSKÝM VODOPÁDEM

Dne 18. května putovali předškoláci a středňáci z obou tříd za Vaňovským vodopádem v rámci projektu o vodě. 

FERDA PRÁCE VŠEHO DRUHU U CVRČKŮ

BROUČCI

V tomto týdnu u Broučků pokračovali v povídání a poznávání povolání dospělých, v projektu si povídali o vodě pitné x užitkové. Pantomimicky ztvárňovali činnosti, při kterých potřebujeme vodu. Nechyběly hry se včelkami - přiřazování, programování, písničky a pohybové hry. V pátek byla skupina dětí na hokejbale.

CVRČCI V POSLEDNÍM KVĚTNOVÉM TÝDNU