BROUČCI V PRVNÍM TÝDNU

U Broučků si v prvním lednovém týdnu povídali o nemocech a jak je léčíme.  Povídali si o bylinkách, které rozeznávali podle obrázků, vůně i chuti. Také řešili záhadu od babky kořenářky, které květiny jsou jedovaté, a k tomu jim pomohly "chytré" knihy, ve kterých děti hledaly informace. Bylinkové čaje pily děti z hrnečků, a tak si všechny děti udělaly svůj papírový hrneček. Malé děti malovaly, velké děti si svůj hrneček i vystřihly. Zopakovali jsme si části těla, zacvičili si anglickou rozcvičku, kdy se děti seznámily s anglickými názvy částí těla a některých pokynů v angličtině.  Písničku Hlava, ramena.... si děti nejen zazpívaly a doprovodily "hrou na tělo", ale vyzkoušely si ji zahrát i na bomwascherech. V tomto týdnu proběhly u Broučků i troje oslavy narozenin. V pátek 6.1. byl svátek Tří králů a u Broučků se tomuto svátku věnovali. Připomněli si tradici, proč se slaví, co znamená svátek v dnešní době. Zazpívali si písničku, starší děti si krále nakreslily tuší a potom vodovkami vybarvily, malé děti si je složily z barevného papíru, nalepily a potom "šli ktálové na obchůzky" - grafomotorika. Obchůzky v podobě grafomotoriky čekaly i na starší děti. Některé starší děti si vyzkoušely pospojovat body, které představovaly také tři krále.

CVRČCI V PRVNÍ TÝDNU V NOVÉM ROCE

 

Cvrčci se přívitali v novém roce, ukázali si hračky, které dostali doma od Ježíška, odstrojili stromeček, povídali si o tradicích " Tři králové", začali si povídat o nemocích, úrazech, jak se oblékat v zimě, jak se chovat, když máme rýmu, uvařili jsme si čaj, procvičili si grafomotoriku, udělali pokus s vodou - led, zpívali , malovali prstovými barvami džbánky a hrnečky na čaj, hráli si na doktora, zacvičili si s koulí, závodili v oblékání, skládali obrázek Ledna, užili si zimních radovánek se sněhem na zahradě.

BROUČCI V DRUHÉM TÝDNU

V druhém týdnu si Broučkové povídali o tom, a kreslili, jak vypadá zdravý a nemocný člověk. Povídali jsme si o bacilech, ukázali jsme si jak snadno se přenášejí bacily, když si neumyjeme ruce, děti si i bacila na své špinavé ruce vyrobily. Počítali jsme puntíky na hrnečcích, zahrály jsme si pohybové hry na bacily a vitámíny, naučily jsme se básničky "Bacil" a "Rýma" a písničku "Chřipka". Děti také nezapomněly na ptáčky v tomto zimním období a proto jim na školní zahradě nasypaly krmení do krmítka, zajezdily si na ježdíkách a také si postavily sněhuláky.

CVRČCI VE DRUHÉM TÝDNU

 

Cvrčci pokračovali v povídání o nemocech, pověděli si oTříkrálovské sbírce, nasbírali sníh a pozorovali, jak vypadá po roztátí, zacvičili si, házeli papírovými koulemi, skládali obrázky, procvičili si grafomotoriku, flétničkovali, hráli si "Na doktora", stavěli si domečky, užívali zimních radovánek, předškoláci navštívili nemocnici, na počítači plnili úkoly, zazpívali si, poznávali bylinky a uvařili si z nich čaj.

 

PLAVÁNÍ - 10.1.

Děti se nejdříve rozcvičily, zahrály si hry na orientaci v bazénu, potom se učily správně dýchat do vody, splývat s destičkou na břiše i na znak, vyzkoušely si udělat hvězdice i kotrmelce, potápění, podplavání obruče, apod.

BRUSLENÍ -11.1.

V NEMOCNICI 11.1.

 

Předškoláci navštívili Masarykovu nemocnici, seznámili se s vyšetřením pacienta a prohlédli si dětské oddělení.

 

BROUČCI - ZRAK, SLUCH A HMAT

Ve třetím týdnu si u Broučků začali povídat o našich pěti smyslech. Více se věnovali zraku, sluchu a hmatu. Zrak si vyzkoušeli při skládačkách a přiřazováních, sluch s různými předměty - např. se zvonkohrou, zvonky, kostkami, hmat s kostkami nebo různými povrchy.  Zrak, sluch i hmat si vyzkoušeli i při pokusech s vodou, čokoládou nebo sádrou. Děti si zacvičily  s ježky a cihlami - různé povrchy, učily se správně odrazit při výskoku na bednu, při relaxaci použily masažní míčky. Zacvičily si i podle anglických pokynů a zopakovaly si části těla. Při výtvarných činnostech využily malé děti otisky chodidel a starší děti otisk dlaně, které domalovávaly. Nechyběly písničky se zimní tématikou, hra "Na sněhuláka" a "Na mrazíka". V tomto týdnu jsme oslavili i jedny narozeniny.

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

 

Cvrčci si začali povídat o našich smyslech, jak se jmenují, k čemu je potřebujeme, zaměřili se více na zrak, hmat a sluch. Kreslili kouzelné obrázky, malovali prstem do mouky, poslouchali růz. hudební nástroje, předškoláci procvičovali grafomotoriku, všichni jsme si zazpívali, učili se novou básničku, procvičili angličtinu, zacvičili si na překážkové dráze, skládali a lepili obličej, hráli "Na slepou bábu", skládali puzzle, pověsili ptáčkům ven krmení.

BROUČCI - CHUŤ A ČICH

Broučkové si v posledním týdnu povídali o chuti a čichu. Ochutnávali a rozeznávali sladké, slané, kyselé a hořké potraviny. Chutnali a poznávali se zavázanými oči různé potraviny, určovali jejich chuť. Z letáků jsme společně vystříhali slané a sladké potraviny, které jsme roztřídili a nalepily na papír. Děti mezi sebou přivítaly novou kamarádku, zahrály si spolu s ní seznamovací hry. Vyrobilijsme si ústa se slaným a sladkým jazykem. Přivoněli jsme si k různým kořením, procvičili jsme si dech, nechyběla ani grafomotorika a pracovní listy.

CVRČCI A SMYSLY

 

Cvrčci pokračovali v poznávání smyslů, dělali různé pokusy, pozorovali co všechno se dá dělat s vodou, hráli hmatové a sluchové hry, zopakovali si angličtinu, učili se novou písničku, hráli na zvonkohru, poznávali různé materiály a povrchy, skládali domino, zacvičili si a vyrobili si brýle.

BRUSLENÍ

Při posledním lednovém bruslení na zimním stadionu jsme se zase vyřádili na bruslích.