BROUČCI V PRVNÍM TÝDNU

U Broučků se začaly děti seznamovat s vesmírem. 

FERDA A RÁKOSNÍČEK MEZI HVĚZDAMI U CVRČKŮ

Cvrčkové se přivítali v novém roce 2018, pochlubili se jaké dárky dostali od Ježíška, a povídali si o hvězdičkám, planetách a vesmíru. Učili se písničku o raketě, zkusili si zahrát hru "židličkovaná" a vyrobili si pomocí voskovek a tuše nebe plné hvězdiček s raketou. V pátek si děti povídaly o tradici TŘÍ KRÁLŮ.

BROUČCI - Raketou až do Vesmíru

Druhý lednový týden nám do třídy přivolal vesmírnou raketu, kterou jsme procestovali celý známý Vesmír. Dozvěděli jsme se zajímavosti o vesmírných tělesech, vyrobili jsme si vlastní Vesmír, připomněli jsme si pohyby planet, Měsíce a Slunce, modelovali jsme planety z modelíny, relaxovali jsme při poslechu vesmírné hudby, kreslili jsme kamaráda z Vesmíru a potrénovali jsme jemnou motoriku při tvorbě souhvězdí - překreslení, vypichování.

CVRČCI S FERDOU A RÁKOSNÍČKEM MEZI HVĚZDAMI VE DRUHÉM TÝDNU

Cvrčkové si v druhém týdnu dále povídali o vesmíru a planetách, vyrobili si vesmírné rakety, zahráli si ve třídě hokej, zpívali, cvičili se židličkou, procvičovali grafomotoriku a venku pozorovali dalekohledem oblohu.

BROUČCI V TĚLOCVIČNĚ

Návštěva školní tělocvičny, kde si děti vyzkoušely gymnastické kruhy, horolezeckou stěnu, ''skok'' přes kozu, obrovský míč, míčové hry a spoustu jiné zábavy!

PŘEDŠKOLÁCI

Práce s předškoláky v době odpočinku - pracovní činnosti, pregramotnosti matematická a čtenářská, seznámení s angličtinou.

VÝLET - PLANETÁRIUM TEPLICE

V PONDĚLÍ 15. LEDNA NAVŠTÍVILY DĚTI PLANETÁRIUM V TEPLICÍCH V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO TÉMATU FERDA S RÁKOSNÍČKEM MEZI HVĚZDAMI. DĚTI V ASTROSÁLE SHLÉDLY POHÁDKU S RÁKOSNÍČKEM, KTERÝ JE PROVEDL PO HVĚZDNÉ OBLOZE, NA KOPULI SLEDOVALY VYCHOD A ZÁPAD SLUNCE A MĚSÍCE, POZOROVALY HVĚZDY A POZNÁVALY RŮZNÁ SOUHVĚZDÍ. NAKONEC SHLÍŽELY NA PLANETU ZEMI Z POVRCHU MĚSÍCE A NA PLANETU MARS Z JEJIHO MĚSÍCE DEIMOS.

BROUČCI A TŘETÍ LEDNOVÝ TÝDEN

U Broučků jsme pokračovali v povídání o planetách, Zeměkouli, o významu družic a satelitů, které rotují kolem Země. V tomto týdnu opět proběhla flétnička a čekala nás oslava narozenin. S včelkami beeboot tentokrát pracovaly menší děti. Předškoláci pracovali s hrou Logiko.

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Cvrčci ve třetím týdnu dále potuvali s Ferdou a Rákosníčkem mezi hvězdami, zacvičili si kolem rakety, zahráli si hru "Probouzení hvězdiček", venku dováděli ve sněhu, vyrobili pomocí prstových barev planetu Zemi, Mars, a Saturn.

CVRČCI V TĚLOCVIČNĚ

Děti se seznámily s prostory ZŠ Vinařská, s prostory tělocvičny, vyzkoušely si překážkovou dráhu, učily se uklízet tv náčiní a nářadí. Děti se pořádně vyřádily.

BROUČCI - Ferda jede na saních

Ve čtvrtém týdnu jsme si ve školce udělali pořádné sněhánky. Vzpomínali jsme na znaky zimy, stavěli jsme sněhuláky z čehokoli, koulovali jsme se v herně, hráli jsme si na vrabce a zobali jsme zrníčka, tančili jsme, zpívali jsme, vyprávěli jsme, zkoušeli jsme vyrobit solné vločky, cvičili jsme na míčích, a jedno dopoledne jsme se dokonce poklouzali na opravdickém sněhu na zahradě. Kéž by nám ještě napadl!

PŘEDŠKOLÁCI

V době odpočinku menších dětí měli předškoláci opět plno práce - povídali jsme si o ptáčcích, kterým jsme společně vyrobili papírová krmítka, další den předškoláci vyrobili ptáky a nechyběly opět cesty - určování krátká, dlouhá - poznávání, kteří ptáci odlétají do teplých krajin.

BROUČCI V TĚLOCVIČNĚ

Ve čtvrtek 25.1. byly opět Broučci v tělocvičně ZŠ Vinařská a "pořádně si to užili". 

FERDA JEDE NA SANÍCH U CVRČKŮ

Cvrčkové si povídali o zimě, zimních sportech. Děti si vyrobily rukavičky, zahrály si na drumbeny, skládaly obrázek sněhuláka, vyráběly krmítka pro ptáčky z ruličky a venku nakrmily ptáčky.

PŘEDŠKOLÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

V pondělí 29.1. proběhla teoretická část projektu Městské policie o bezpečnosti v dopravním provozu určená předškolákům. Na dopravní hřiště se vydají předškoláci ještě jednou na praktickou část.

CVRČCI V POSLEDNÍM LEDNOVÉM TÝDNU

Cvrčkové si v posledním lednovém týdnu povídali o zimě, zimních sportech a připravovali se na zahájení naší školkovské olympiády. Procvičovali grafomotriku (ozdoba rukavice) a kroužení kolem vloček, středňáci s několika maláky vyráběli sněhuláka (stříhání, lepení), děti trhaly bílý papír, z kterého malé děti vytvořily sněhuláčky. Středňáci vybarvovali olympijské kruhy dle předlohy, děti si zazpívaly u klavíru s doprovedem dřívek a  naučily se taneček na písničku "Tancovali dva mrazíci".

ZIMNÍ OLYMPIÁDA - Zahájení

Ve středu 31.1.2018 jsme na zahradě školky slavnostně zahájili zimní olypiádu! Událost se neobešla bez zapálení olympijského ohně, slavnostní přísahy sportovců i rozhodčích a vyhlášení vítězů první disciplíny: RYCHLOBRUSLENÍ. Těšíme se na všechna sportovní klání, která nás tuto olympiádu čekají!

SBĚR PET LAHVÍ

Ve středu 31. 1. byl na školní zahradě vyhodnocen sběr PET lahví za období září - leden. Děti byly vyhodnoceny z každé třídy zvlášť, odnesly si malou pozornost a sladkou odměnu. Ve sběru pokračujeme i dále a výsledky budou vyhodnoceny na konci 2. pololetí. Moc všem děkujeme.