BROUČCI V PRVNÍM TÝDNU

U Broučků poslední říjnový den proběhly hned troje oslavy narozenin. Potom se již věnovali pokračování tématu o podzimu - povídali si o počasí a proč se pouštějí draci na podzim. O drakovi se naučili říkadlo, starší děti si draka vyrobily a také si s ním zacvičily. Malé děti cvičily s listy. Nechyběly písničky a říkadla s pohybem, grafomotorická cvičení - malé děti malovaly s prstovými barvami. Na Magicboxu si děti vyzkoušely svůj postřeh, třídění listů podle barev, tvarů, poznávání geometrických tvarů apod. V tomto týdnu si vyzkoušely i angličtinu - znalost barev, zahrály si Pan čáp..... a seznámily se s novými slovy - vítr, déšť, sníh.

CVRČCI V PRVNÍMTÝDNU

V prvním týdnu Cvrčci pokračovali v povídání o podzimu, vyráběli z listí ježky, stromečky, společný obrázek rybiček,dokončili jsme obrázek k projektu život pod vodou, skládali mašle drakovi a vyráběli si ho, všichni si procvičili grafomotoriku, předškoláci hledali správnou cestu v bludišti, malé děti společně dolepovaly mašle drakovi, zazpívali jsme si, zacvičili, přihlášené děti "flétničkovali".

 

SVATÝ MARTIN VE VINAŘSKÉ

Dopoledne nás navštívil Sváťa se svým Dividlem a zahrál nám pohádku, povídal si s dětmi o Svatém Martinovi. K večeru jsme se opět sešli ve školce. Odvážné děti si prošly strašidláckou cestičkou, za odměnu si mohly vzít zlatý dukát u obra a od ježibaby dostaly sladký perníček. Potom jsme se společně s rodiči a lampiony vydali na procházku okolo naší mateřské školy.  Moc se nám to všem líbilo.

BROUČCI V DRUHÉM TÝDNU

Broučci si v druhém týdnu povídali o bezpečnosti na silnici, seznamovali se s dopravními značkami, ty pak poznávali venku na vycházce, každý s dětí si také vyrobil "Semafor", s kterým si zacvičil a zahrály si hry "Na auta" a "Semafor". Děti také přivítaly sv. Martina, velké děti si vyrobily koně, malé děti podkovičky. 

CVRČCI VE DRUHÉM TÝDNU

Cvrčci si začali povídat o bezpečnosti na ulici, seznámili se s doprav. značkami, kreslili a skládali "zebru", zahráli si  "Na barevná auta", malé děti kreslily autům cestu, starší děti vybarvovaly semafor, na vycházce jsme pozorovali dopravu, zopakovali jsme si barvy i anglicky, děti si zacvičily, zazpívaly, procvičily si další grafomotoriku. Pověděli jsme si také o Svatém Martinovi, zvycích, vyrobili si "bílého" koně a těšili se na strašidláckou cestičku a večerní procházku s lampiony.

TŘETÍ TÝDEN U BROUČKŮ

Ve třetím týdnu jsme pokračovali v tématu bezpečnosti v dopravním provozu. Nezapomněli jsme na dopravní prostředky, které děti poznávaly nejen podle obrázků, ale i podle zvuků a některé si nakreslily a dozdobily víčky z pet lahví. V hrátkách s angličtinou jsme si zopakovali barvy a děti se naučily slovíčko auto. Teorii, kterou si děti vyzkoušely i na magicboxu, jsme si v praxi vyzkoušeli při cestování trolejbusem na Skřivánek, kam jsme se vypravili do Bertina údolí zamykat les.  Prošli jsme celé Bertino údolí a u vodopádu, kde jsme les zamkli, nás čekala i sladká odměna.

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Cvrči pokračovali v tématu o bezpečnosti na ulici, zaměřili se na svůj domov, společně s pošťákem Honzou chodili po "městě" a hledali adresy, chodili  po stopách, přes přechod. Společně si "napsali" dopisy a zalepili do obálek a orazítkovali. Stavěli a kreslili domečky , ze kterých jsme sestavili ulici a předškoláci tuší dokreslovali detaily v ulici. Zazpívali si, zacvičili, flétničkovali, učili se nové básničky. Společně jsme šli zamykat les, poslouchali a objímali jsme stromy a našli poklad od lesních skřítků.

KERAMIKA

PLAVÁNÍ 22.11.

BRUSLENÍ 23.11.

ČERTI SE ROJÍ U BROUČKŮ

Broučci si v prvním týdnuu povídali o čertech, o tom jak vypadají, jakou mají povahu a o pohádkách, ve kterých se čerti vyskytují, jednu takovou si i poslechli a to "Jak šel Honza do světa.". Naučili se nové čertovské písničky, básničky. Společně jsme poznávali geometrické tvary (kruh, čtverec, trojůhelník). Zacvičili jsme si jako malí čertíci, hrály jsme čertovskou honičku s ocásky, předškoláci se středňáky si vyrobili čertíka a malé děti čertovské řetězy.

CVRČCI VE ČTVRTÉM TÝDNU

Cvrčci si začali povídat o adventu, čertovi a Mikuláši, začali vyrábět "peklo" na čertí besídky, čertíky, řetězy, učili se  nové písničky, tanečky, zacvičili si, na keramice vyráběli dárečky, společně s Broučky navštívili solnou jeskyni.

POSLEDNÍ LISTOPADOVÝ TÝDEN A PRVNÍ DVA DNY V PROSINCI

U Broučků v pondělí "zapílili" první svíčku na adventním věnci a povídali si o významu adventu. Prohlédli si i adventní kalendář, který začali otevírat až ve čtvrtek 1.12. Průběžně v týdnu si každý z dětí vyrobil svého čertíka, herna se proměnila v peklo a začali jsme připravovat "pekelnou" besídku, na kterou zveme rodiče v úterý 6.12. Nechyběly předmatematické i předčtenářské dovednosti, které si děti vyzkoušely na Magicboxu, grafomotirika byla ve znamení čertíků. V tomto týdnu proběhly i dvě oslavy narozenin.

CVRČCI V ZÁVĚRU MĚSÍCE

Cvrčci si nadále povídali o adventu, zapálili 1. svíčku, hledali překvapení v adventním kalendáři, vyráběli čertíky, tancovali, flétničkovali, cvičili s čertími ocásky, procvičili si angličtinu, učili se nové písničky a básničky, upekli si cukroví a na vycházce natrhali Barborky.

TENIS