BROUČCI - VÍTR FOUKÁ DO KOMÍNA

CVRČCI - VÍTR FOUKÁ DO KOMÍNA

Cvrčkové si v prvním týdnu povídali o vítru a o přírodních živlech. Procvičovali grafomotoriku - tečkování, vyrobili si papírové draka pomocí prstových barev, vystříhali si mašličky (středňáci), které pak nalepili na ocas draka. Po celý týden zpívali, cvičili, opakovali říkadla nebo si zahráli PH - Meluzína (Pešek). 

PLAVÁNÍ

BROUČCI - POČASÍ A SVATÝ MARTIN

Druhý listopadový týden jsme si povídali o přírodních zdrojích, o počasí a o legendě o sv. Martinovi. Vyzkoušeli jsme si několik zábavných pokusů s vodou (vodní tornádo, savou duhu a barevný bouřkový mrak z pěny na holení), vytvářeli jsme tematické výkresy a výtvory nejen na nástěnku, posilovali jsme tělo i ducha při zábavném cvičení s různým náčiním a upekli jsme si svatomartinské rohlíčky, u kterých jsme se předmatematicky potrénovali při výrobě těsta.

CVRČCI V DRUHÉM LISTOPADOVÉM TÝDNU

Cvrčci si v druhém listopadovém týdnu povídali o počasí, zahráli si s padákem, na drumbenech napodobovali deťové kapičky, ,procvičovali grafomotoriku. Děti tvořily deštníky (tiskání) a vybarvovaly šablonku kapičky vodovými barvami. Při pobytu venku se byli Cvčci podívat na pozdmní výzdobu zahrady, na kterou nás pozvala babička Kubíčka. Cvrčkům se společně s pani učitelkami podařilo zachránit zraněného dravce, kterého nalezli v blízkosti školky při pobytu venku. 

BROUČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Ve třetím týdnu jsme si začali povídat o přástkách a přadlenách. Přečetli jsme si pohádku O třech přadlenách a povídali si o ní. Také jsme si pověděli jak vzniká oblečení - děti si vyzkoušely utkat pavučinu z provázku, nitku si vyzkoušely usoukat z vaty. Při výtvarných činnostech si vyrobily oblečení na papírové panenky a panáčky, motaly přízi apod. Ve čtvrtek jsme šli zamknout les a nechyběla sladká odměna a kouzelný žalud, který jsme si po návratu do školky zasadili. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u oveček a koziček a v parku na Severní Terase si děti vyzkoušely překonat "opičí dráhu". 

PŘEDEME, PŘEDEME ZLATOU NITKU U CVRČKŮ

Cvrčci si ve třetím listopadovém týdnu povídali o hudebních nástrojích, které spojili s pranostikou sv. Kateřiny, v které se říká, že "Svatá Kateřina háže housle do komína". Děti poznávaly hudební nástroje na obrázcích, vyrobily si za pomocí suchých pastelů housličky, procvičily si předmatematické čínnosti a to - vzad, vpřed, na, pod, vedle, zahrály si oblíbenou PH - Pešek s obměnou slov týkající se sv. Kateřiny. Nechyběla grafomotorika, zpívání, cvičení a zamykání lesa nad školkou.

OSLAVY SV. KATEŘINY

Dne 23. 11. proběhly v prostorách školky KATEŘINSKÉ oslavy, součástí oslav byli tvořivé a poznávací činnosti k tradicích sv. Kateřiny, které zajistilo ekocentrum CEVYK. Akce byla zakončená lampionovým průvodem.

BROUČCI - PŘEDEME NITKU PRO SVATOU KATKU

Broučci tento týden i nadále pracovali s rozmanitými textiliemi - vázání uzlíku na obyčejné vlně, veselý taneček na Červený šáteček s šifonovými šátky, zkoumání různých vlastností jednotlivých látek, navlékání kaštanů na bužírku, manipulace s látkami při navrhování oblečení, vytváření klubíčkové pavučiny v ranním kruhu. Atmosféru staré světnice, ve které babičky předly vlnu, jsme si nastínili během černé hodinky, při které děti vymýšlely vlastní příběh. Ve čtvrtek jsme zastavili veškerá kola, jelikož nám Kateřina vhodila housle do komína a na její počest jsme uspořádali v herně koncert Broučecí filharmonie jakožto poslední bujaré veselí před adventem.

CVRČCI VE ČTVRTÉM TÝDNU

Cvrčci se ve čtvrtém týdnu připravovali na Kateřinské oslavy, vyrobili si pomocí batikování kateřinské dečky na stůl, maláci s mrňousi procvičovali grafomotoriku - kroužení jako kolovrátek, nechybělo cvičení, flétnička a nebo zpívání.

CVRČCI - SEDMÉ NEBE

Cvrčci se na přelomu listopadu a prosince připravovali na Mikuláše, čerta a andílka a především na andělskou. Děti si vyrobily andílky, učily se písničky o andílcích, naučily se taneček pro Mikuláše, čerta a andílka, hrály andělskou honičku, zacvičily si s básničkou Andělské čarování, procvičovaly krouživé pohyby vpravo, vlevo, určovaly v pracovním listě velký x malý.