POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název:  Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

Organizace byla  zřízena usnesením zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem č. 563/02 ze dne 24.10. 2002 podle ustanovení §84. odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  a §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Je předškolním zařízením zřizovaným obcí.

3. Organizační struktura: 

MŠ se školní jídelnou

počet tříd: 2

počet dětí: 54

počet zaměstnanců: 10     

4. Kontaktní údaje:

adresa: MŠ, Vinařská 737/10, 400 01 Ústí nad Labem

adresa pro osobní návštěvu: Mš Vinařská 737/10, Ústí nad Labem

úřední hodiny: Nemáme. Možnost domluvení schůzky telefonicky na tel. 472741210, 602499419

tel. čísla: 472741210, ředitelka MŠ 602 499 419, ved. stravovny 602 495 662, třída Broučci 702 130 459, třída Cvrčci 727 974 467

čísla faxu: Nemáme

adresa internetové stránky: www.msvinarska-ul.w1.cz

adresa e-podatelny: msbukov@volny.cz; hospodarkaskoly@seznam.cz

další elektronické adresy:  datová schránka s2wk29a

5. Případné platby lze poukázat: číslo účtu 181 795 366/0300 ČSOB

6. IČO: 72744979

7. DIČ: nemáme

8. Dokumenty:

Školní vzdělávací program  zde: program.pdf

Školní řád  zde: 2017.pdf

Směrnice ke stanovení úplaty  zde: 2018-19.pdf

Rozpočet

2016.pdf

2017.pdf

schválený rozpočet 2018.pdf, očekávané čerpání 2018.pdf

schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020.pdf

schválený rozpočet 2019.pdf

schválený střednědobý výhled rozpočtu roky 2020-2021.pdf

9. Žádosti o informace: Informace lze získat ústně po telefonické dohodě nebo písemným podáním

10. Příjem stížností a dalších podání: viz žádosti o informace

11. Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky MŠ na adrese Vinařská 10, 400 01 Ústí nad Labem nebo přes datovou schránku

12. Formuláře:

žádost o poskytnutí informace zde: zadost_o_poskytnuti_informace.pdf

odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti zde: odvolani.pdf

13. Návody pro řešení životních situací: Nejsou stanoveny

14. Nejdůležitější používané právní předpisy: 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon  č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

15. Úhrady za poskytování informací: 

zde:Hrazen.pdf

16. Licenční služby: nemáme

17. Výroční zpráva:

zde: 2017.pdf

 

 

                   GDPR:

 

nařízení GDPR : Informační memorandum MEMORANDUM.pdf

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Martin Kolář,

 

kontakt na pověřence. Ing. Koláře: telefon +420 777 150 317

 e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz>, www.metropolnet.cz

Poznámka: Do předmětu zprávy uveďte název školy.