CVRČCI V PRVNÍM TÝDNU

V prvním týdnu Cvrčci pokračovali v tématu" O lese", prohlíželi si kůry ze stromů, přečetli si příběh o Strašilkách a zahráli si na ně, hráli také " Na mouchy". Zazpívali jsme si písničky, zacvičili na překážkové dráze, předškoláci hledali cestičku veverkám k oříškům, byli jsme se podívat na hřišti na atletických závodech, na vycházce jsme si prohlíželi houby, nasbírali jsme si bukvice a kaštany, ze kterých jsme si stavěli na koberci a "vařili"si, otiskovali jsme kaštany do "pytlíčků". Měli jsme ztížené podmínky kvůli probíhající výměně oken, kdy děti byly spojovány společně s Broučky.

BROUČCI V PRVNÍM TÝDNU

V prvním týdnu jsme se v pondělí se skupinou starších dětí vydali do lesa hledat mraveniště. Bohužel jsme k mraveništi nedošli - zastihl nás v lese déšť, a tak jsme se vrátili zpět. Od úterý jsme si začali povídat i o hmyzu, který můžeme vidět v domácnostech, řekli jsme si o rozdílu mezi broukem a pavoukem, pozorovali jsme strašilky, počítali je a hledali v obrázku. Děti se naučily novou hru "Na pavouka a mouchy". Ve druhé polovině týdne jsme si vše zopakovali, nechyběla logopedie, hry s nasbíranými kaštany, počítání, písničky apod.

PLAVÁNÍ

 

Přihlášené děti z obou tříd byly na prvním plavání. 

 

PRVNÍ BRUSLENÍ

NA HOKEJI

V pondělí 10. října navštívily děti na zimním stadionu hokejový klub HC Slovan Ústí nad Labem. Byly se podívat v kabině klubu, kde si prohlédly hokejovou výstroj hráčů, dále na střídačce, nahlédly také do rolbárny a nakonec se podívaly na trénink hokejistů.

CVRČCI A FERDA ZAHRADNÍKEM

Cvrčci si v druhém týdnu povídali o ovoci a zelenině, počítali mrkvičky, jablíčka, zacvičili si,seznámili se s novou písničkou "Měla babka", otiskovali jablíčka, uvařili si kompot z jablíček a moc si pochutnali.

BROUČCI V DRUHÉM TÝDNU

V druhém týdnu Broučky čekal Ferda na zahrádce. Děti se seznamovaly se zeleninou a ovocem, které vyhledávaly, poznávaly, třídily a ukazovaly si ho na obrázcích. Společně si vyrobily a "zasadily" pórek s mrkvičkou, naučily se písničku Šel zahradník do zahrady a básničky Brambora a Zelenina.  

SOLNÁ JESKYNĚ

Přihlášené děti šly poprvé do solné jeskyně.

TŘETÍ TÝDEN U BROUČKŮ

U Broučků si ve třetím týdnu povídali o zvířatech a hmyzu, který vídáme na našich zahradách. Zopakovalijsme si co víme o včelách a jejich příbuzných. Děti si zahrály pohybovou hru na včelky, počítaly, přiřazovaly podle barev, apod. Nechyběly výtvarné činnosti - modelování hlemýžďů, grafomotorika, opakování písniček a pohybové činnosti. Celý čtvrtek byl ve znamení dýní.

DEN PLNÝ DÝNÍ - ČTVRTEK 20.10.

Dopoledne patřilo hrám s dýněmi -  "výroba" dýní, skládání, počítání, třídění nebo přiřazování. Odpoledne již patřilo nejen dětem, ale i rodičům - vytvořili spoustu nádherných "strašidláckých" dýní. Děkujeme všem rodičům za účast.

CVRČCI VE TŘETÍM TÝDNU

 

Cvrčci pokračovali v povídání o ovoci a zelenině, poznávali pojmy malý, velký, prostřední s pohádkou "O třech medvědech", předškoláci třídili i tyto pojmy podle dané šablony, všichni procvičovali grafomotoriku, zazpívali jsme si, zacvičili, poznávali jsme barvy i anglicky, vystřihovali, lepili a malovali ovoce, navlékali korále a starší děti pracovali i na počítači.

 

DÝŇOVÁNÍ

 

BROUČCI V POSLEDNÍM ŘÍJNOVÉM TÝDNU

V posledním říjnovém týdnu si Broučci povídali o podzimu a jeho znacích. Vyrobili si podzimní listnatý strom, kreslili obrázky s podzimní tématikou, třídili listy podle jejich barvy, velikosti, tvaru a nebo je obtiskávali. Děti se naučily novou básničku Zahradník a listí.

CVRČCI VE ČTVRÉM TÝDNU

 

Cvrčci si začali povídat o podzimu,lesních stromech a jejich plodech, sbírali, poznávali a obkreslovali listy, ze kterých si nalepili společně strom, procvičovali grafomotoriku, závodili v družstvech o nejrychlejší složení podzimního obrázku, zazpívali si, zacvičili, starší děti navštívili divadelní pohádku.

 

ZÁVĚR PROJEKTU "UČÍME SE V ZAHRADĚ II ANEB POZNÁVÁNÍ ŽIVOTA FERDY MRAVENCE

A JEHO KAMARÁDŮ"

Poslední říjnový den jsme všichni společně zakončili projekt o poznávání hmyzu, na který nám přispěl Krajský úřad. Děti, které měly splněnou většinu obrázků hmyzu si za odměnu odnesly odznak Ferdy Mravence a na výrobu broučka.