PRVNÍ PLAVÁNÍ

V úterý 3.10. byla skupinka dětí na prvním plavání v hale na Klíši.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Ve čtvrtek 5.10. do školky přijela zástupkyně veterinářů s přednáškou "Jak se mají děti chovat ke zvířatům" a to nejen k domácím mazlíčkům.

BROUČCI NA ZAČÁTKU ŘÍJNA

V prvním říjnovém týdnu jsme si u Broučků začali povídat a poznávat co vše roste na poli. Děti se dozvěděly jak se ze zrníčka obílí stane rohlík nebo chleba, vyzkoušely si mouku umlýt, vyrobily si slané těsto, ze kterého si upletly housky, které v troubě upekly. Naučily se novou hru "Na mák", zopakovaly si taneček "Šla Nanynka do zelí", zahrály si hry s padákem, nechyběly hrátky s písmenky a s angličtinou ani grafomotorická cvičení.

CVRČCI - FERDA JEZDÍ TRAKTOREM

Cvrčci si v prvním říjnovém týdnu povídali o polních plodinách, poznávali na obrázku různé druhy zeleniny, které pojmenovávali a některé si i vyrobily a to, dýni (tiskání) a klas kukuřice (lepení popcornu). Středňáci si vyrobili polní myšku (při této činnosti děti procvičovaly stříhání). Na školním záhonu děti sklidily kukuřici, v lese sbíraly bukvice. Procvičily si grafomotoriku, zpívaly za doprovodu dřívek nebo skládaly obrázky z kaštanů.

LÍSKULKA A DUBÍNEK VE ŠKOLCE

V pátek 6.10. nám již uzdravená Lískulka přivedla do školky dalšího svého kamaráda Dubínka, který si pro děti připravil úkoly, týkající se stromů. Zahájil tím závěrečnou část projektu "Učíme se v zahradě aneb s Lískulkou poznáváme stromy, keře a květiny", na který nám přispěl Ústecký kraj. Součástí projektu bude i putování dětí za památnými stromy a akce na zahradě školky ke Dni stromů.

BROUČCI - PUTOVÁNÍ ZA PAMÁTNÝMI STROMY

V pondělí 9. října Broučci na Dubínkovo přání putovali za památnými lípami velkolistými ve Skoroticích. Čtyři přírodní obři jsou přes 250 let staří. Týden na to jsme doputovali do Božtěšic k 230 let staré lípě srdčité. Cestou jsme zakreslili na pergamen mapu a v cíli jsme nasbírali přírodní artefakty na pozorování do přírodníku. Všem památným stromům jsme zazpívali několik našich oblíbených písní. Věříme, že se nám při těchto výpravách vrylo do paměti, jak je důležité vážit si přírody a chránit ji.

CVRČCI - PUTOVÁNÍ ZA PAMÁTNÝMI STROMY

Cvrčkové v pondělí 9. října putovali za památnými stromy. Děti navštívily památný dub u nemocnice na Severní Terase.  Ve středu 11. října se vydala skupina středňáků k památným břestovcům ve Smetanových sadech v Ústí nad Labem. Pro badatelské učely si přinesly z místa hlínu, nalezenou kůru, větvičku s listy a plody. 

DÝŇOVÁNÍ

V pondělí 9. října proběhla plánovaná odpolední akce s rodiči na třídách Dýňování. Odpoledne patřilo nejen dětem, ale i rodičům - vytvořili spoustu nádherných "strašidláckých" dýní. Děkujeme všem rodičům za účast.

BROUČCI - ZELENINOU KU ZDRAVÍ

Děti ze třídy Broučků si tento týden upevňovaly poznatky a vědomosti z agrární oblasti. Zeleninu zkoumaly všemi smysly - očima pozorovaly, prstama osahávaly, nosem nasávaly vůně, ušima naslouchaly ťukání na kusy zeleniny a mlsnými jazýčky ochutnávaly. I ti nejzapřísáhlejší odpůrci vitamínů neodolali ochutnání vlastnoručně připravené zeleninové polévky. A verdikt? Lepší prý v životě nejedli! Nejenom vitamíny podporují dobrý zdravotní stav, a tak jsme si opět vštipovali do hlav správný postup mytí rukou před a po jídle a po příchodu z venku. Jemnou motoriku děti procvičovaly například při výrobě papírové dýně či manipulaci se štětcem, nůžkami, lepidlem, kresebným náčiním a při vybírání dýňových smínek. Tu hrubou zase při řádění s overballovými míči a pohybem v nerovném terénu při každodenním pobytu venku. V rámci logopedické prevence jsme opakovali oblíbené písně, které nás provází po celý den, zopakovali jsme si známou básničku o bramboře se závorou a přidali jsme jednu o dýni z Podivína.

CVRČCI V DRUHÉM TÝDNU

Cvrčci v druhém týdnu navázali na povídání o zelenině, v pondělí si povídali o dýních. Zahráli si pohádku "O veliké řepě", zatancovali si tanečky, počítali brambory, s vozíkem plných brambor soutěžili ve slalomu a uvařili plný hrnec brambor (tiskání brambor).

PRVNÍ NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ

Děti z obou tříd v pátek 13. října navštívily solnou jeskyni.

BROUČCI VE TŘETÍM TÝDNU

CVRČCI - KAMARÁD DUBÍNEK

Cvrčci si ve třetím týdnu začali povídat o lese, o stromech, o tom jaké máme druhy stromů a některé i poznávali na obrázcích. Vyrobili společně jehličnatý les - středňáci obkreslovali šablonku, kterou pak vystříhli, maláci a mrňousové natírali ruličku hnědou barvou, společně pak vystřihnuté šablonky lepili na ruličky. Ruličky děti využily i v další činnosti, a to obtiskávaním na namalovaný strom (malaci a mrňousové), střeďnáci procvičovali koordinaci ruky a oka, kdy měli za úkol zvýraznit již předkreslený strom černou fixou a nakonec také obtiskávali ruličku, vzniklo tím krásné barevné listí. Nechyběla grafomotorika, říkanky, básničky, zpívání. V závěru týdne si děti zacvičily se šiškou.

PLAVÁNÍ

BRUSLENÍ

DEN STROMŮ

Ve středu 18. října proběhla na školní zahradě odpolední akce s rodiči DEN STROMŮ.

 

 

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ - PREVENTIVNÍ AKCE SMÍŠ X NESMÍŠ

TENIS

BROUČCI - S DUBÍNKEM VE 4. TÝDNU

Kamarád Dubínek děti ze třídy Broučků provázel i ve čtvrtém říjnovém týdnu. Opakoval s námi části stromů, druhy přírodnin, které na stromech rostou, pomáhal nám pečovat o školní zahradu hrabáním spadaného listí, poradil nám, jaké výrobky a výkresy máme vytvořit, přinesl nám tajemnou krabici plnou pokladů přírody, které jsme zkoumali a poznávali hmatem. Přírodniny jsme pak z krabice vyndali a zjišťovali jsme, kolik kterých druhů máme. No a prekérní úkol na sebe nenechal dlouho čekat! Děti měly vymyslet, jak bez počítání zjistí, jestli je stejně větviček jako listů. Nakonec úlohu vyřešil Olík a všem kamarádům svoje řešení milerád ukázal :) Nejlépe se příroda poznává jak jinak než v přírodě, takže nechyběly dopolední pobyty venku, kde děti pozorovaly faunu i floru. Nevěřili byste, jak velkou radost dokáže u dětí vyvolat zablácená žížala. Kromě pohybu na čerstvém vzduchu si děti ve školce pohrály s míči (hra Obr a Paleček) a uspořádaly turnaj v kobercovém ledním hokeji. Těšíme se na zážitky, které přinesou další dny!

CVRČCI V POSLEDNÍM ŘÍJNOVÉM TÝDNU

Cvrčkové v posledním říjnovém týdnu pokračovali v opakování znalostí o stromech. Vyhráli si s přírodninami, a to tak, že obtiskávali listy na sklo, vytvářeli z listů Platanu ježky a podzimní věněc, nechyběla flétnička, cvičení nebo zpívání.

HALLOWEEN V LIDOVÉ KNIHOVNĚ

Předškoláci v úterý 31. října navštívili lidovou knihovnu v Ústí nad Labem,  která byla plná hallowenské výzdoby, dobrot,dýní. Děti si na závěr společně s pani učitelkami na terase knihovny vydlabaly a nazdobily dýni.