PRVNÍ PLAVÁNÍ

V úterý 3.10. byla skupinka dětí na prvním plavání v hale na Klíši.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Ve čtvrtek 5.10. do školky přijela zástupkyně veterinářů s přednáškou "Jak se mají děti chovat ke zvířatům" a to nejen k domácím mazlíčkům.

BROUČCI NA ZAČÁTKU ŘÍJNA

V prvním říjnovém týdnu jsme si u Broučků začali povídat a poznávat co vše roste na poli. Děti se dozvěděly jak se ze zrníčka obílí stane rohlík nebo chleba, vyzkoušely si mouku umlýt, vyrobily si slané těsto, ze kterého si upletly housky, které v troubě upekly. Naučily se novou hru "Na mák", zopakovaly si taneček "Šla Nanynka do zelí", zahrály si hry s padákem, nechyběly hrátky s písmenky a s angličtinou ani grafomotorická cvičení.

CVRČCI - FERDA JEZDÍ TRAKTOREM

Cvrčci si v prvním říjnovém týdnu povídali o polních plodinách, poznávali na obrázku různé druhy zeleniny, které pojmenovávali a některé si i vyrobily a to, dýni (tiskání) a klas kukuřice (lepení popcornu). Středňáci si vyrobili polní myšku (při této činnosti děti procvičovaly stříhání). Na školním záhonu děti sklidily kukuřici, v lese sbíraly bukvice. Procvičily si grafomotoriku, zpívaly za doprovodu dřívek nebo skládaly obrázky z kaštanů.

LÍSKULKA A DUBÍNEK VE ŠKOLCE

V pátek 6.10. nám již uzdravená Lískulka přivedla do školky dalšího svého kamaráda Dubínka, který si pro děti připravil úkoly, týkající se stromů. Zahájil tím závěrečnou část projektu "Učíme se v zahradě aneb s Lískulkou poznáváme stromy, keře a květiny", na který nám přispěl Ústecký kraj. Součástí projektu bude i putování dětí za památnými stromy a akce na zahradě školky ke Dni stromů.

BROUČCI - PUTOVÁNÍ ZA PAMÁTNÝMI STROMY

V pondělí 9. října Broučci na Dubínkovo přání putovali za památnými lípami ve Skoroticích. Čtyři přírodní obři jsou přes 250 let staří.

CVRČCI - PUTOVÁNÍ ZA PAMÁTNÝMI STROMY

Cvrčkové v pondělí 9. října putovali za památnými stromy. Děti navštívily památný dub u nemocnice na Severní Terase.  Ve středu 11. října se vydala skupina středňáků k památným břestovcům ve Smetanových sadech v Ústí nad Labem. Pro badatelské učely si přinesly z místa hlínu, nalezenou kůru, větvičku s listy a plody. 

DÝŇOVÁNÍ

V pondělí 9. října proběhla plánovaná odpolední akce s rodiči na třídách Dýňování. Odpoledne patřilo nejen dětem, ale i rodičům - vytvořili spoustu nádherných "strašidláckých" dýní. Děkujeme všem rodičům za účast.

BROUČCI - ZELENINOU KU ZDRAVÍ

Děti ze třídy Broučků si tento týden upevňovaly poznatky a vědomosti z agrární oblasti. Zeleninu zkoumaly všemi smysly - očima pozorovaly, prstama osahávaly, nosem nasávaly vůně, ušima naslouchaly ťukání na kusy zeleniny a mlsnými jazýčky ochutnávaly. I ti nejzapřísáhlejší odpůrci vitamínů neodolali ochutnání vlastnoručně připravené zeleninové polévky. A verdikt? Lepší prý v životě nejedli! Nejenom vitamíny podporují dobrý zdravotní stav, a tak jsme si opět vštipovali do hlav správný postup mytí rukou před a po jídle a po příchodu z venku. Jemnou motoriku děti procvičovaly například při výrobě papírové dýně či manipulaci se štětcem, nůžkami, lepidlem, kresebným náčiním a při vybírání dýňových smínek. Tu hrubou zase při řádění s overballovými míči a pohybem v nerovném terénu při každodenním pobytu venku. V rámci logopedické prevence jsme opakovali oblíbené písně, které nás provází po celý den, zopakovali jsme si známou básničku o bramboře se závorou a přidali jsme jednu o dýni z Podivína.