AHOJ ŠKOLKO

 

Naše školka v období od 1.9. 2018 do 31.8. 2020 realizuje projekt s názvem AHOJ ŠKOLKO, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0009915, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 

                            Projekt je zaměřen na: 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

 

 

: 

žádost o přijetí dítěte mimo zápis ( během roku)  -  admin/userfiles/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20p%C5%99ijet%C3%AD.xls