ÚŘEDNÍ DESKA:

 

 

Naše školka realizuje projekt s názvem VÍTEJTE VE VINAŘSKÉ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002927, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1.12. 2016 do 31.8. 2018

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ. Na naší školce bude působit v průběhu projektu:

- chůva pro dvouleté děti po dobu 7 měsíců;

- školní asistent po dobu jednoho roku.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

 

 

: 

žádost o přijetí dítěte mimo zápis ( během roku)  -  admin/userfiles/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20p%C5%99ijet%C3%AD.xls