ÚŘEDNÍ DESKA:

 

ZÁPIS DO MŠ

 

opět je zápis elektronický

 

1. fáze - Vydávání přihlášek- tři způsoby - 14.4. - 15.5. 2018

1. elektronicky - na web. stránce

2. vyzvednutí v MŠ (dle rozpisů jednotlivých MŠ)

3. Na MmÚ na odboru městských organizací a školství 2.patro kancelář č. 215

 

2. Fáze - Sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení od 14.5. do 15. 5 2018

dle rozpisu jednotlivých mateřských škol

 

3. Fáze - Vyhodnocování řízení - od 21.5. 2018

 

Bližší informace na web. stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem

 

 

Naše školka realizuje projekt s názvem VÍTEJTE VE VINAŘSKÉ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002927, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1.12. 2016 do 30.11. 2018

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ. Na naší školce bude působit v průběhu projektu:

- chůva pro dvouleté děti po dobu 7 měsíců;

- školní asistent po dobu jednoho roku.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

 

 

: 

žádost o přijetí dítěte mimo zápis ( během roku)  -  admin/userfiles/files/%C5%BE%C3%A1dost%20o%20p%C5%99ijet%C3%AD.xls