MATEŘSKÁ ŠKOLA VINAŘSKÁ JE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE A VÝCHOVU DÍTĚTE KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

 

MOTTO ŠKOLY

" KDO SE NENUDÍ NEZLOBÍ ANEB HROU A ZÁBAVOU K UČENÍ"

 

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který podporuje zdravý vývoj dítěte a výchovu dítěte ke zdravému životnímu stylu a má název "Putování za sluníčkem s Ferdou Mravencem"

 

Hlavními cíly jsou:

Důležitou součástí v programu naší školky jsou tradice:

Do tradic naší školky patří i preventivní programy, sportovní a pohybové aktivity nebo programy zaměřené na environmentální výchovu. Ty jsou zařazovány dle daného tématu, ročního plánu školy nebo vložením průběžného projektu, který děti provází několika týdny.

 

Mezi sportovní a pohybové aktivity můžeme zařadit možnost dětí účastnit se pravidelně předplavecké průpravy v hale na Klíši, na zimním stadionu bruslení. Děti mohou docházet i na TK Severní Terasa, kde si mohou vyzkoušet tenisovou přípravu, na ZŠ mohou děti docházet na taneční kroužek.  Každoročně se účastníme i sportovních akcí,které pořádá např. Dům dětí - hokejbal. Využíváme i možnosti návštěv v tělocvičně na ZŠ Vinařská.

Mezi preventivní programy jistě patří pravidelné návštěvy Solné jeskyně, účast na hasičské soutěži pro děti Plamínek, dostatek pohybu a zdravá strava.

Děti se ve školce mohou účastnit "zdravého pískání". Ve školce probíhá i seznámení s angličtinou, příprava předškoláků na ZŠ. Děti pracují i s ID technologiemi - interativní tabule, Magicbox, tablety, Bee botty (programování).

Nechybí sposta environmentálních aktivit na seznámení dětí s přírodou, s tradicemi naší vlasti, s okolím našeho města, s ochranou přírody jejíž součástí jsou výlety a "putování".  K environmentální výchově nám hodně pomáhá i vybavení naší školní zahrady.  Do školky dojíždí na "zvířátkový kroužek" majitelka PIDI MIDI farmičky.

 

Bližší informace o našem školním vzdělávacím programu naleznete ve složce povinně zveřejňované informace: ŠVP - program

 

87
was