ZAČÍNÁME - CVRČCI

 

První dva dny u Cvrčků jsme se seznamovali s novými dětmi, zkusili jsme si společně zazpívat , zacvičit a společně si pohrát.Popřáli jsme Janičce k narozeninám.

PRVNÍ DNY V ZÁŘÍ U BROUČKŮ

BROUČCI V PRVNÍM TÝDNU

Na začátku prvního týdne jsme nové děti seznámili s pravidly chování ve třídě Broučků a všechny děti svým podpisem nebo otiskem potvrdily, že se budou podle pravidel chovat. Nové děti si otiskly dlaň do svého portfolia. Potom jsme poznali nového kamaráda Ferdu Mravence, který nás seznámil se životem v mraveništi a my se dozvěděli jak se narodí malý mravenec. Děti si při cvičení vyzkoušely jaké to je nosit zásoby do mraveniště, poznaly jaké to je hledat v lese mraveniště - grafomotorika, hledaly nepřátelské mravence - třídění, vyrobily si z přírodnin mraveniště a starší děti si nakreslily tuší mravence. Nechyběly pohybové hry, děti se naučily taneček "Kruh", začaly se učit "mravenčí" písničku. V tomto týdnu jsme oslavili i narozeniny.

CVRČCI V PRVNÍM TÝDNU

Cvrčci se v prvním týdnu zaměřili na mravence, jak žijí, kde bydlí, jak vypadají. Seznámili jsme se s Ferdou Mravencem a přečetli si 1.příběh o mravenčích miminkách.Vyrobili jsme si mraveniště, počítali kolik mají mravenci nohou, seznámili se jak se mravenci vyvíjí,zahráli si na mravence a třídili " jehličí" (barevná dřívka) podle barev. Zapojovali jsme do činností i nové děti, cvičili jsme na hudebně pohybové hry, učili se písničku o mravencích, pokračovali ve vybarvování klíčů přátelství, skládali jsme puzzle,malé děti se seznamovali se sebeobsluhou. Všichni jsme se seznámili s naším cvrčím pozdravem, poznávali jsme svoji značku a učili se orientovat v naší třídě a na zahradě, s pravidly bezpečnosti a kamarádství.

BROUČCI V DRUHÉM TÝDNU

 

Broučci se v druhém týdnu seznamovali s brouky žijící v naší přírodě, vyhledávali je na obrázku, pojmenovávali a také si brouky vymodelovali. Na zahradě školky se děti zúčastnily Broučí olympiády, kdy běhaly jako střevlíci, válely kuličku jako chrobák, bojovaly proti sobě jako roháči nebo vrtaly chodbičku jako lýkožrouti. Ve čtvrtek se děti seznámily s angličtinou, a to s anglickými pozdravy. Zopakovaly si "mravenčí" písničku, na kterou si zatančily taneček. Z barevného papíru si v závěru týdne vyrobily svého Ferdu Mravence. 

CVRČCI VE DRUHÉM TÝDNU.

Cvrčci si přečetli pravidla kamarádství a stvrdili je svým "podpisem"(otisk prstu). Pokračovali v povídání o broucích a zúčastnili se "Cvrčí olympiády", všichni zvítězili a dostali malou sladkou odměnu.Hledali jsme "mšice"- barevné papírky v trávě a pomáhali tak slunečnicím. Sklízeli jsme ze zahrady mrkvičku a moc si pochutnali. Děti si zacvičili s kytičkami, zpívali písničku o mravencích, lepíli brouky, popřáli Štěpánkovi a starší děti si procvičili grafomotoriku.

 

BROUČKOVÁNÍ

Sešli jsme se společně s rodiči a dětmi na naší akci - školním projektu - Broučkování, kde si všichni společně zasoutěžili, poznávali hmyz a brouky, budovali hmyzí domeček, vyráběli broučky a housenky, skládali puzzle, kouleli hovniválovou kouli, strefovali se do terče, poznávali vůně "kytiček", sbírali drobečky pro mravence. Tatínkové nám vybudovali další hmatový chodníček a položili desku na další pozorování hmyzu - moc děkujeme. Všichni jsme si to moc užili, poseděli a podívali se na skvělé Sváťovo Dividlo.

TENIS

Starší děti se byly podívat na tenisových kurtech a zkusily si zahrát.

BROUČCI A KAMARÁDI Z LESA

U Broučků si začali v tomto týdnu povídat o životě v lese. Seznámili se s nočními obyvateli lesa a především se zaměřili na noční hmyz, po hmyzu "bádali" nejen v připravených pomůckách, ale i v lesíku.  Společně si namalovali "les v noci", do kterého starší děti nakreslily některé obyvatele. Všechny děti si vyzkoušely "mimikry" můry - vyrobily si můru s pomocí přírodního materiálu a mohly si vyzkoušet, jak se můra umí schovat. V tomto týdnu si děti vyzkoušely relaxační cvičení a cvičení s dýcháním, nechyběly hry např. "Na ovečky", "Na ježka". U klavíru si zazpívaly písničky a pokračovaly v nácviku písničky "Na mravenčí pasece", nově se děti naučily říkadlo "Polámal se mraveneček". Předškoláci si vyzkoušeli "malované čtení" a labyrint, starší děti určovaly polohu na obrázku, z grafomotoriky spirály = letokruhy. V tomto týdnu proběhla i oslava narozenin.

CVRČCI A KAMARÁDI Z LESA

Ve třetím týdnu se Cvrčci zaměřili na hmyz v lese, zahráli si na světlušky, přečetli si další příběh, poznávali můry a jejich znaky. V lese hledali broučky a plodiny, lepili si listy na "můry" - mimikry a pozorovali jak se opravdu v trávě "schovají", hráli si s temperovými barvami a vytvářeli les, seznámili se s písničkou "O sově", začali jsme s anglickým pozdravem. Společně s rodiči se zúčastnili akce Broučkování. Zahráli jsme si různé pohybové hry, zahráli si na drumbeny - svoje jména, nalepili si obrázky můry na další splněný úkol.

BROUČCI V POSLEDNÍM ZÁŘIJOVÉM TÝDNU

Broučci si v posledním zářijovém týdnu povídali o lesních zvířátkách, poslouchali a poznávali jejich zvuky a spolu s nimi i zvuky lesa. Třídili, které zvířata do lesa patří a nepatří. Společně si děti zahrály hry s padákem. Začaly se učit písničku „Veverčičky“. Poznávaly podzimní plody, z kterých stavěly domeček pro veverku, také jsme si s nimi zacvičily.

CVRČCI VE ČTVRTÉM TÝDNU

Cvrčci pokračovali v tématu o hmyzu, zaměřili se na včelky a berušky. Sbírali nektar pomocí brčka, počítali tečky, zacvičili si, zazpívali, procvičili grafomotoriku, stavěli si venku domečky a sbírali přírodniny do hmyzího domečku, popřáli jsme Alence k narozeninám, opakovali si anglické pozdravy a jméno.