BROUČCI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Na začátku školního roku Broučci přivítali nové děti a předškoláky, kteří přišli ze třídy Cvrčků. V prvním týdnu se věnovali hrám na opakování jmen kamarádů, značek a svým "podpisem" potvrdili, že se budou chovat podle pravidel. Zopakovali si písničky a hru "Kruh", básničku "Polámal se mraveneček", zacvičili si na míčích, s padákem, nechybělo relaxační cvičení a překážková dráha. Stříhání si zopakovali při výrobě broučků. Děti, které si nestačily broučka vyrobit si ho dodělají v příštím týdnu. Na grafomotoriku se děti připravily správným uvolněním kloubů rukou - malé děti se středňáky kreslily dráhu letu berušky, předškoláci pomohli Ferdovi se sběrem hub a odnesením do mraveniště. Nechyběla oslava šestých narozenin. 

CVRČKOVÉ - FERDA VE ŠKOLCE

První zářijový týden jsme přivítali nové Cvrčky. V prvních dnech se nové děti seznamovaly s pravidly třídy, s dětmi, stolováním a sebeobsluhou. Děti si při dopoledních činnostech zaskákaly na nafukovacích míčích v herně, projely se na klouzačce, zacvičily si, zatancovaly, zazpívaly, seznámily se s okolím naší školky a školní zahradou, kde si hrály v pískovišti, na průlézkách a do činností se zapojovaly i nové děti.

BROUČCI - PRAVIDLA

V druhém týdnu děti ze třídy Broučků pokračovaly ve vytváření třídních pravidel, které výtvarně znázornily - předškoláci trháním a lepením barevného papíru, ostatni děti tiskáním korkovými špunty. Vyhledávaly svou značku a poté ji vybarvily voskovkami - předskoláci nejprve obtáhly fixem na eurodesky. Při ranních hrách budovaly základy svých dětských přátelství a učily se kooperaci, řešení problémů a konfliktů. Svá přátelství pak utužovaly při relaxační práci s PET víčky - oblož svého kamaráda. Tělo si protáhly při překonávání překážek na překážkové dráze. Při pobytu venku se děti seznámily s pohybovou hrou Kuba řekl a na zahradě MŠ sbíraly oříšky.

CVRČKOVÉ V DRUHÉM TÝDNU

Cvrčkové si v druhém týdnu povídali o pravidlech chování, o přátelství, svým otiskem palce stvrdili, že se budou chovat tak jak se správní Cvrčkové chovají. Namalovali si sluníčko, otiskli si svoji dlaň, společně si prohlédli celou budovu naší školky, včetně kuchyně a prádelny. V průběhu celého týdne nás doprovázely básničky, říkadla, cvičení a nechyběla ani grafomotorika.

NÁVŠTĚVA JEZINKY BEZINKY

V pondělí 18.9. přišla mezi nás do školky Jezinka Bezinka a přinesla nám ukázat spousty bylinek, které pomáhají při rýmě, kašli nebo různých bolestech. S dětmi vyléčila nemocnou a pochroumanou Lískulku. Ze směsi bylinek si připravili společně čaj. V poznávání bylinek budeme pokračovat i v dalších dnech na třídách.

PŘEDŠKOLÁCI NA TENISOVÉM KURTU

V úterý 19.9. se vydali předškoláci a někteří středňáci na tenisové kurty na Severní Terase, kde si zasportovali, zahráli s tenisovými míčky, vyzkoušeli si i tenisovou raketu. Nechyběly různé závody. Trénink probíhal pod vedením zkušeného trenéra. Za svojí snahu každý dostal sladkou odměnu.

BROUČCI VE TŘETÍM TÝDNU

Ve třetím týdnu jsme v pondělí přivítali ve školce Jezinku Bezinku, která děti seznámila s některými druhy bylinek a jejich účinky. V úterý jsme u Broučků na téma navázali. Předškoláci kreslili tuší vybranou bylinku podle obrázku, společně jsme poznávali  bylinky podle vůně a posléze i podle chuti ( z některých jsme si uvařili čaje). V dalších dnech se děti vydaly pro bylinky do přírody, předškoláci svoje nakreslené bylinky vybarvili, hledali jsme bylinky v chytrých knihách, děti programovaly cestu k bylinkám s pomocí bee-botů (včelek). Ve čtvrtek jsme měli vložené téma "Řepování" - společně jsme vyprávěli pohádku "O řepě", starší děti seřadily obrázky dle dějové osy, pohádku jsme si zahráli i nakreslili. Maláci "dělali" řepu, ke které středňáci vystříhali listy. Předškoláci potom nakreslili vybranou postavu z pohádky, ze které si vyrobili loutku. Na závěr jsme si pohádku s loutkami zahráli. Ani v tomto týdnu nechyběly písničky, grafomotorika, cvičení (děti se učily závodit v družstvech), relaxační cvičení apod.

CVRČCI A JEZINKA BEZINKA

Cvrčci navázali na návštěvu Jezinky Benzinky a povídali si o bylinkách a o prevenci nemocí. Vyrobili si hrneček na bylinkový čaj (lepení koleček na šablonu), zacvičili si, zahráli si pohybové hry nebo si zazpívali. Čvrtek probíhal v duchu pohádky O veliké řepě, kdy si děti pohádku poslechly, seřazovaly postavy z pohádky, podle děje, určovaly kdo je první, poslední, před, vzad apod. a s tématikou řepy si taky procvičily grafomotoriku. Společně s paní učitelkou si vyrobily řepový džusík s jablíčkem a mrkvičkou a společně ho ochutnaly. Na školní zahradě pomáhaly s přípravami akce Řepování a nechybělo ani tahání řepy, kterou si děti v průběhu roku vypěstovaly.

ŘEPOVÁNÍ

Ve čtvrtek 21. 9. proběhla v odpoledních hodinách na školní zahradě akce s rodiči "Řepování". 

BROUČCI - PREVENCE NEMOCÍ

V krátkém čtvrtém týdnu, si děti ze třídy Broučků povídaly o prevenci nemocí, ochutnávaly bylinné čaje, vyhledávaly bylinky v odborných herbářích. Vyráběly kouzelný hrneček z papíru, který uzdraví kdejaký neduh. Suchým pastelem kreslily větvičku šípkového keře a dozdobily ji zmuchlanými kuličkami krepového papíru. Při procházkách po okolí mateřské školy děti hledaly šípkové keře a trhaly šípky, které usušily v sušičce, rozdrtily kladívkem a po vylouhování v horké vodě si ochutnaly vlastnoručně připravený šípkový čaj.

CVRČCI V POSLEDNÍM ZÁŘIJOVÉM TÝDNU

Cvrčkové v posledním týdnu měsíce září pokračovali v prevenci nemocí,poznávali léčivé bylinky, uvařili si šípkový čaj, připravovali si bylinky na lisovaný herbář a každý si za pomoci temperových barev vytvořil svůj šípek. Nechybělo také cvičení, pohybové hry či zpívání za doprovodu klavíru.